Beschrijving feest in de Kikker

In ons dorpsblad De Kikker stond een mooi artikel opgesteld door Ans de Jong. Zij had een mooi stuk geschreven over de voorbereiding en het daadwerkelijke feest van zaterdag 3 oktober. Hieronder haar tekst voor eenieder die geen Kikker ontvangt.

(Bent u geen lid maar wilt u lid worden van De Kikker? Stuur dan een mail naar Andre de Vries andredevries46@outlook.com . Lidmaatschap is euro 8,-- per jaar en i.c.m. versturen per post dan zijn de jaarkosten euro 22,40. De Kikker wordt elke maand opgemaakt en uitgestuurd en richt zich op ontwikkelingen in Middelie).

Tekst in De Kikker, oktober 2015

Reünie en Jubileumfeest van zaterdag 3 oktober
 
Een feest aangeboden aan alle jubilerende verenigingen in Middelie.
 
In den beginne….
 
Was er ergens eind 2014 een keer een idee bij iemand voor een leuk feestje voor de verenigingen in Middelie. En hoe gaat dat dan tegenwoordig, je begint eens in je vage vrienden- en kennissenkring app-jes rond te sturen. En de reacties zijn gelijk al positief. Maar actie is nog niet geboden dus suddert het aanvankelijk nog wat na. In januari 2015 is er dan een app-groep ontstaan , is er een kleine kerngroep geformeerd en vind er een eerste vergadering plaats.
 
Draagvlak voor dorpsfeest 
 
Na een aantal brainstormsessies en bijeenkomsten van de kerngroep beginnen de contouren van een feest zichtbaar te worden en iedereen gaat aan de slag om informatie in te winnen en te verwerken om te kijken of het plan kans van slagen kan hebben. De kerngroep wordt uitgebreid, zo ook de app-groep en het vergaderschema.
 
In deze fase is de vraag “wat gaan en kunnen we het dorp aanbieden”, hoe moet het programma 
eruit gaan zien om het zoveel mogelijk mensen naar hun zin te maken. Voor jong en oud moet een trigger gevonden worden om te komen. 
 
Veiling
 
Geen feest zonder geld dus met een enorme PR-inspanning ontstaat dan vroeg in 2015 de 
fondswerving actie in de vorm van de benefiet veiling. Een heuse website van de StichtingFeestMiddelie komt al snel in de lucht om on going voor alle inwoners het proces te kunnen volgen. Ook de foto van het organisatieteam is een aantal weken niet meer uit de kranten te slaan. 
 
Het vuurtje  in het dorp is goed aangewakkerd en de originaliteit en de hoeveelheid van de 
ingebrachte kavels door de Middeliers voor de veilingavond overtreft iedereens stoutste 
verwachting. De vlag van Middelie wordt nieuw leven ingeblazen, is de wannahave van het jaar, en 
vergroot het sentiment van het geweldige dorpsgevoel, en spekt daarmee tevens de kas. En als zoete broodjes gaan ze over de toonbank.
 
De eerste klap is een daalder waard
 
En zo is het maar net. Op de veilingavond blijkt al dat het feest comité zijn mannetje staat en dat het succes geen toevalligheid is maar een aaneenschakeling en uitvoering van een goed dichtgetimmerd 
 
en doordacht plan. Maar dan is het nog maar april. Het begint nu pas echt serieus te worden. Want de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen en de datum 3 oktober lijkt ver weg maar de 
plannen moeten nu op haalbaarheid getest gaan worden.
 
Zomerreces
 
Zo lijkt het dan wellicht voor de inwoners van Middelie maar van stil zitten is geen sprake bij 
 
StichtingFeestMiddelie. De taken zijn in kaart gebracht en er ligt een draaiboek en de voortgang 
wordt gecheckt tijdens de vergaderavonden. De taskforce Financiën zweeft als een drone boven het geheel om de invulling van de subcommissies “ bouw- en techniek ,  catering, logistiek en inrichting, 
 
communicatie en entertainment te coördineren. En laten we dan voor het gemak niet vergeten dat 
hieraan ook nog een berg administratieve rompslomp verbonden is in de vorm van vergunningen (op 
tijd) aanvragen, verzekeringen regelen etc. 
 
Laatste vergadering van de kerngroep
 
Dinsdagavond 22/9 met Mariette, Sandra, Carl, Rob, Erik, Eric, Alwin, Jos, Jeffrey, Gerard. Het 15 
pagina’s dikke draaiboek wordt voor de laatste keer doorgenomen en gecheckt en gedubbel checkt. 
 
Waar zitten nog knelpunten, waar zijn nog onduidelijkheden. Heeft iedereen zijn taken op orde en 
liggen we met het gehele plan op schema. De begroting is op orde. Een van de laatste 
discussiepunten is de prijs van het biertje/wijntje.
 
Een incident vooraf
 
Zaterdag 26/9 worden de eerste voorbereidingen getroffen om het terrein klaar te maken voor de 
feesttent van 50x20 van van Kammen. Daarvoor is zwaar materiaal nodig omdat er rijplaten gelegd 
moeten worden. Met het uitrijden van een kraan vanaf een dieplader gaat iets mis en Erik de Wildt 
krijgt een ongeluk. In het ziekenhuis worden gebroken en gekneusde ribben geconstateerd. 
 
Evengoed is hij de volgende dag weer op locatie voor de vervolgwerkzaamheden. Echte bikkel! 
 
Bovendien blijkt hij de op de feestavond ook nog eens karaoke te kunnen zingen en “zich sexy te 
voelen als jij danst”. Maar pijnlijke ribben heeft hij voorlopig nog een weekje of vijf.
 
Bouwmarkt op locatie – dat zeg ik 
 
Met 9 tot 10 man sterk van de tentverhuurder en de vrijwilligers van de bouwploeg o.l.v. Alwin groeit 
de tent gestaag. Het enorme frame is imposant en de klus is na het plaatsen van de zijwanden 
inclusief nooddeuren, het spannen van het tentdoek, het leggen van de houten vloerdelen rond 
13.00 al klaar. Hierbij komt ook weer de klasse van de sponsoren om de hoek kijken. Kranen, 
trekkers, haspels, hout, tangen, schroefjes, sfeerverlichting etc. uit alle hoeken en gaten komen 
accessoires tevoorschijn om de tent veilig, toonbaar en gezellig te maken
 
Invulling van de feestdag
 
Nostalgie vs. Digitale tijdperk
 
Zeg je reünie, zeg je foto’s uit de oude doos tenminste dat geldt tegenwoordig nog maar voor een 
beperkte categorie mensen van de huidige generatie. Maar het is gebleken dat het ook uitstekend 
samen kan gaan met de huidige communicatietechnieken want waar vereniging Oud Middelye het 
aanspreekpunt was voor de nostalgische invulling van het reünie programma door echte foto’s van 
alle 30 verenigingen te verzamelen en exposeren was ook onmiskenbaar de digitale revolutie 
aanwezig in de vorm van oud beeldmateriaal op beamers.
 
Oud vs. Jong
 
Een prachtige opstelling van verenigingsfotos door de jaren heen, bijeengebracht en opgesteld door 
 
Oud-Middelye sierde een van de zijwanden van de feesttent en verhoogde de sfeer tijdens de reünie waar gratis koffie thee en petit –fours beschikbaar was voor de aanwezigen. Prachtige en dierbare 
herinneringen passeerden de revue. Ex-Middeliers wonen inmiddels in plaatsen zoals Delft, 
 
Dwingeloo, Gorinchem en Utrecht maar missen ons dorp nog altijd…….
 
Voor de mee gekomen kinderen en kleinkinderen was er vanaf het begin tot de avonduren een 
springkussen op het terrein, zorgde Suza-de-spelletjes-clown voor animatie en als klap op de vuurpijl was er een ijskraam! 
 
De All-inclusive formule 
 
Keuze te over voor de indeling om er uw eigen feest van te maken. Uitsluitend aanmelden via de 
website, betaling vooraf, en met bewijsmateriaal van de inschrijving bij de ingangscontrole, die  
aanvullend ondersteund werd door 6 vrijwilligers van de Rabobank, gaven de polsbandjes “recht op” 
een aantal verworvenheden zoals wel of geen BBQ of feest.
 
Door strikte wetgeving en alcoholbeleid werden d m v gekleurde polsbandjes voor het 
horecapersoneel de grenzen gemarkeerd zonder de hele avond te hoeven wapperen met ID kaarten. 
 
Thuiswedstrijd
 
Het was uiteraard een thuiswedstrijd voor velen. Het Middelier- meezingkoor om maar wat te 
noemen. Nog nooit was de opkomst van de koorleden zo groot. Ze waren er alle 42!Maar er was ook een gelegenheidskoor van de O.B.S kinderen dat een speciaal gecomponeerd lied ten gehore bracht. 
 
De school had tevens zijn deuren opengesteld voor oud-leerlingen.
 
BBQ en bar
 
Heeft u wel eens 500 mensen tegelijk te eten gehad? Hier werd een staaltje vakmanschap met 
militaire precisie afgeleverd door Carl en Sas. Twee overzichtelijke tafel L-opstellingen voor de 
stroom eters die hun maaltijd uitgeserveerd kregen door opgetrommelde dorpsgenoten die vlees, 
brood en salades in de aanbieding hadden. Het applaus dat deze groep ten deel viel aan het eind van het buffet was bijzonder terecht.
 
En niemand heeft in de wachtrij moeten staan voor z’n frisje of biertje. De barbezetting was meer 
dan prima geregeld door de supergemotiveerde en vlotte bediening.
 
Band en dj
 
We kunnen toch wel stellen dat alle muziekgenres de revue hebben gepasseerd op de feestdag. 
 
Diverse soorten koren, een operagedeelte door Vincello, zanger Bart Brantjes voor de easy listening voor overdag. De 5 koppige Cover-Party band en de dj Marlies zorgden voor de muzikale omlijsting in 
 
de hele late avonduren. Om 03.00 uur ging de muziek pas uit waar er slechts vergunning was tot 
01.00 uur (!)). Geen enkele wanklank van geluidsoverlast uit de buurt……
 
Aan alle mooie dingen komt een eind. Zo ook aan dit geweldige feest natuurlijk. De stekker van de 
muziek ging er laat uit maar toen was nog niet iedereen naar huis, het licht ging om 04.00 uit(zie de Go-Pro) Een hele prettige constatering was in ieder geval dat er zich geen calamiteiten hebben 
voorgedaan. De bewaking heeft tijdens het feest geen enkele keer hoeven ingrijpen, het geheel is 
zonder incidenten verlopen. Wat een geweldig compliment is dat aan en voor iedereen die erbij was.
 
Het was zeker geen ravage in de tent, mede doordat de hele avond afval tussentijds werd afgevoerd en er een wakend oog was om de boel in orde te houden voordat het de kans kreeg om in wanorde 
 
te ontaarden. En geloof me dat is met een doorloop van de gehele dag van rond 700 mensen beslist geen sinecure.
 
Nog even wat getallen;
200 liter wijn,1500 liter bier,
200 liter frisdrank,
en 5000 bierglazen waren er voor de dorst.
300 ijsjes zijn er geschept,
en 2000 stukjes vlees gebakken (er is 300kg vlees voor hamburgers gebruikt) voor 500 eters.
 
Op de reünie waren 470 mensen, doorlopend over de hele dag en avond ( en nacht ) 700 en op het 
feest 600 mensen.
 
De feestlocatie ( Beets-land) was ca.5000 m2, er lagen 120 rijplaten, er is 20 x vergaderd en 
oeverloos ge-appt.
 
De meeste gestelde vraag de laatste dagen? komt hier een Asielzoekerscentrum?
 
The day-after en de afbouwfase
 
En dan moet er op 4 oktober natuurlijk ook nog opgeruimd worden. Na een gezamenlijk ontbijt van 
de kerngroep met vrouw en kinderen zondagsmorgens om 10 uur gaat deze met elkaar de feesttent verder leeg maken en bij veel door sponsors ter beschikking gestelde artikelen te retourneren. 
 
Maandagmorgen volgt dan het weghalen van de tent en wordt alles weer zoals het was…..
 
Tot slot
 
Was u erbij? Ja toch? Wat was u dan een enorme bofferd want het was een uniek feest dat in zijn 
opzet nauwelijks meer te evenaren valt in de toekomst. Een klein dorp met een enorme spirit, groot saamhorigheidsgevoel dat leidt tot bijzondere initiatieven. Er is op de valreep een nieuw soort 
Middelier uitgevonden.. de V I M ( Very Important Middelier)! 
 
En wat zat het ontzettend mee met het weer. Een lot uit de loterij. Geen wind, geen regen, geen kou. 
 
Alleen maar zon. Op het moment dat de tent  rond 13.00 op maandag afgebroken was ,kwamen 
direct de eerste wolkenvelden binnendrijven en verdween het hogedruk gebied dat bijna een week 
boven het dorp heeft gehangen.
 
Het doet misschien ook een beetje pijn want per 1 januari 2016 zijn we met z’n allen Edam-Volendam en gemeente Zeevang af. Niet dat dat het karakter van het dorp Middelie zal veranderen. We kunnen in ieder geval de herinnering aan deze avond voor altijd blijven koesteren.
 
Ik was slechts een observator van dit project maar ook een willekeurige inwoner. Wat mij betreft 
niets dan lof en complimenten voor de organisatie en alle vrijwilligers. Het was SUPER ! 
 
Blijft u de website www.jubileumfeestmiddelie voorlopig nog even volgen want er is een oproep om 
al uw eigen gemaakte foto’s in te sturen en weer te delen met elkaar en te kunnen downloaden. Mist u vooral de GoPro- de versneld film -niet, echt heel leuk.
 
Ans de Jong
Nieuws

Expositiefoto s Oud Middelye hier te bestellen

13-10-2015

 De foto´s van Oud Middelye die tijdens de expositie aan de muur hingen in de tent zijn o...

» Lees meer...

Foto s van het feest

Foto s van het feest

7-10-2015

Voor, tijdens en na het feest hebben we door Nel Slooten een groot aantal foto´s laten maken. ...

» Lees meer...

Beschrijving feest in de Kikker

Beschrijving feest in de Kikker

7-10-2015

In ons dorpsblad De Kikker stond een mooi artikel opgesteld door Ans de Jong. Zij had een mooi stuk ...

» Lees meer...

Sponsoren en vrijwilligers nogmaals bedankt

7-10-2015

 Alle sponsoren, nogmaals bedankt voor het ondersteunen in geld of in natura. We hebben de spon...

» Lees meer...

Het feest in versnelde film

Het feest in versnelde film

5-10-2015

Het feest hebben we gedurende de gehele dag gefilmd met een Go Pro. Hierbij hebben we om elke 10 sec...

» Lees meer...

Tentoonstelling OBS Middelie ook goed bezocht

Tentoonstelling OBS Middelie ook goed bezocht

5-10-2015

Tijdens en na de reunie had de OBS Middelie de school opengesteld voor eenieder die zin had om weer ...

» Lees meer...

Tentoonstelling Oud Middelye gewaardeerd

Tentoonstelling Oud Middelye gewaardeerd

5-10-2015

De tentoonstelling die vereniging Oud Middelye had opgesteld tijdens de reunie werd goed bezocht en ...

» Lees meer...

Heeft u fotos?

Heeft u fotos?

5-10-2015

 Misschien heeft u nog leuke foto´s gemaakt die uw wilt delen? Mail ze naar ons op info@j...

» Lees meer...

Vermiste jas is gevonden

Vermiste jas is gevonden

5-10-2015

Update 6-10: De vermiste is gevonden naar aanleiding van de mailing. De jassen zijn uitgewisseld en ...

» Lees meer...

Het feest in de pers

Het feest in de pers

5-10-2015

Het JubileumFeest is ook opgepikt door diverse media. Hieronder de eerste berichten die we konden li...

» Lees meer...

Bedankt!!

Bedankt!!

4-10-2015

We hebben het gehad. We gaan nu beginnen met afbreken en opruimen na een weergaloze dag. Een dag die...

» Lees meer...

OBS Middelie ook klaar voor feest

OBS Middelie ook klaar voor feest

1-10-2015

 OBS Middelie heeft in het kader van de tentoonstelling ook een opstelling gemaakt voor (oud) b...

» Lees meer...

Consumptiebonnen,- munten en polsbandjes

Consumptiebonnen,- munten en polsbandjes

1-10-2015

 Om de drank en het eten zo handig mogelijk te laten uitvoeren, hebben we besloten om met munte...

» Lees meer...

Opbouw van tent in beeld

Opbouw van tent in beeld

1-10-2015

 In dit artikel de opbouw van de tent in beeld met verschillende foto´s.     ...

» Lees meer...

Nog 3 nachten en dan....

Nog 3 nachten en dan....

30-9-2015

Nog drie nachten en dan zijn we zover. Het jubileumFeest. De aanmeldperiode is gesloten en we zitten...

» Lees meer...

Middelie bij Radio RTV NH

Middelie bij Radio RTV NH

30-9-2015

 In de week van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober besteedt Radio RTV NH aandach...

» Lees meer...

Dank aan onze sponsoren

Dank aan onze sponsoren

27-9-2015

Om een feest zoals dit te kunnen financieren, kunnen we niet zonder sponsoren. We proberen natuurlij...

» Lees meer...

Bouwwerkzaamheden begonnen

Bouwwerkzaamheden begonnen

27-9-2015

 Zaterdag 26 september zijn we begonnen (zie foto´s) met de bouwwerkzaamheden. Het weilan...

» Lees meer...

Interview bij Radio L.O.V.E.

Interview bij Radio L.O.V.E.

27-9-2015

 Zondag 27 september waren wij aanwezig bij de radio-uitzending Muziek van de straat. Dit progr...

» Lees meer...

We hebben nog enkele vlaggen!

We hebben nog enkele vlaggen!

25-9-2015

 We hebben nog enkele vlaggen van Middelie. Dus wil je er nog eentje hebben, informeer ons dan ...

» Lees meer...

Meer klassenfotos

Meer klassenfotos

23-9-2015

 We hebben naar aanleiding van een eerder artikel over de klassenfoto weer een nieuwe serie ont...

» Lees meer...

Slaapplek nodig? Of in aanbieding?

Slaapplek nodig? Of in aanbieding?

20-9-2015

 Heb je een slaapplek nodig of wil je een slaapplek aanbieden? Zie dan in het huishoudelijk art...

» Lees meer...

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

20-9-2015

Mocht u zich geroepen om ons te willen helpen als vrijwilliger, dan heel graag. We zijn nog op zoek ...

» Lees meer...

Klassenfoto uit 1948

Klassenfoto uit 1948

18-9-2015

Naar aanleiding van het aankomende feest hebben wij van de heer Sibrand Martens (die ook aanwezig za...

» Lees meer...

Aanmelden voor het feest

Aanmelden voor het feest

30-8-2015

In verband met de organisatie en de voorbereidingen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeld en...

» Lees meer...

Feest en Reunie in voorbereiding

Feest en Reunie in voorbereiding

30-8-2015

De zomerperiode is voorbij, 3 oktober is in zicht.  Dit betekent dat we zijn begonnen met het o...

» Lees meer...

Vlaggen worden gedistribueerd

3-6-2015

10 juni 2015; de vlaggen zijn binnen en we gaan gelijk beginnen met de distributie. Dezer dagen zull...

» Lees meer...

Foto`s van de veilingavond

Foto`s van de veilingavond

3-5-2015

Tijdens de gezellige veilingavond hebben we foto`s gemaakt. Met dank aan Nel Slooten, onze eigen fot...

» Lees meer...

Kavels uitwisselen en betalen

Kavels uitwisselen en betalen

26-4-2015

Met de enorme lijst aan kavels hebben we natuurlijk ook te maken met de financiele afhandeling en di...

» Lees meer...

Veiling daverend succes!!

Veiling daverend succes!!

26-4-2015

Afgelopen zaterdag, 25 april hebben we onze veilingavond gehouden in ‘t Wapen van Middelie. We...

» Lees meer...

Enkele prijzen loterij niet opgehaald

Enkele prijzen loterij niet opgehaald

25-4-2015

Enkele prijzen van de loterij zijn niet opgehaald. Die hebben wij natuurlijk nog. Dus als je nog je ...

» Lees meer...

Artikel in krant Uitkomst

Artikel in krant Uitkomst

24-4-2015

Het feit dat we in Middelie toch behoorlijk veel saamhorigheid hebben en nu gezamenlijk een groot fe...

» Lees meer...

Tussenstand vlaggen

Tussenstand vlaggen

24-4-2015

 Via de website en de bezoekjes aan de dorpsbewoners zijn al tegen de 150 vlaggen verkocht. Dat...

» Lees meer...

Veel kavels beschikbaar!

Veel kavels beschikbaar!

23-3-2015

DE LAATSTE kavellijst is geupload om 11.14 uur (25-04)Na het communiceren over het feit dat we met z...

» Lees meer...

3 oktober Jubileumfeest en reŁnie Middelie

3 oktober Jubileumfeest en reŁnie Middelie

1-3-2015

Op zaterdag 3 oktober organiseren we een reünie en jubileumfeest voor de (oud) Middeliers. ...

» Lees meer...

25 april Sponsorveiling voor Jubileumfeest

25 april Sponsorveiling voor Jubileumfeest

1-3-2015

Om het feest te organiseren en te financieren, zullen we onder andere door middel van een veiling ge...

» Lees meer...

Vlag van Middelie

Vlag van Middelie

1-3-2015

Om dit feestjaar luister bij te zetten zullen we zorgen dat de vlag van Middelie weer in ere wordt h...

» Lees meer...

Welkom op de website Jubileumfeest Middelie

Welkom op de website Jubileumfeest Middelie

27-2-2015

We hebben de site snel even opgestart maar in aankomende dagen wordt deze kleurrijk, informatief en ...

» Lees meer...